Tietoa ilmalämpöpumpuista

Lämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa kohteesta toiseen. Yleensä lämpöpumppu käsitteellä tarkoitetaan sisätilojen lämmittämiseen tarkoitettuja laitteita, mutta jäähdyttävät laitteet esim. ilmastointilaite, jääkaappi tai pakastin
(kylmälaitteet) toimivat lämpöpumpun tavoin.

Yleisesti sanoen kaikki sellaiset laitteet, joissa kiertää lämpöä siirtävä välittäjäaine (kylmäaineesta), ovat siis lämpöpumppuja. Kylmälaitteita käytetään jäähdytykseen, lämpöpumppuja lämmitykseen ja/tai jäähdytykseen.

Toimintaperiaate ja kylmäprosessi
COP

Lämpöpumpputyypit:

Ilmalämpöpumppu (ILP):

Ilma-ilmalämpöpumppu, jossa lämmön keruu tapahtuu ulkoilmaan sijoitetun
höyrystinyksikön (ulkoyksikkö) avulla ja lämmön luovutus tapahtuu
lauhdutinyksikön (sisäyksikkö) kautta suoraan rakennuksen sisäilmaan.


Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP/VILP):

Ilma-vesilämpöpumppu, jossa lämmön keruu tapahtuu ulkoilmaan sijoitetun
höyrystinyksikön (ulkoyksikkö) avulla. Lämmön luovutus tapahtuu
lauhdutin-lämmönsiirtimessä (sisäyksikössä) joko käyttöveden esilämmittämiseen
ja/tai lämmitysverkoston veteen.

ilmalämpöpumput - tietoa

 

 


Maalämpöpumppu (MLP):

Maalämpöpumppu, jossa kesällä varastoituneen aurinkolämmön keruu
tapahtuu maahan, kallioon tai vesistöön upotetussa muoviputkistossa
kierrätettävällä jäätymättömällä liuoksella höyrystin-lämmönsiirtimelle, jossa
lämmön siirtyminen kylmäaineeseen tapahtuu. Kylmäaineesta lämpöenergiaa
luovutetaan ensin höyrynjäähdytin-lämmönsiirtimessä lämpimän käyttöveden
kuumentamiseen varaajaan ja sen jälkeen auhdutin-lämmönsiirtimessä
vesikiertoiseen lattialämmitysjärjestelmään ja/tai käyttöveteen.
Lämpöpumpputietoutta

Poistoilmalämpöpumppu (PILP):

Poistoilmalämpöpumppu on rakennuksen lämpöpumppu/ilmastointikone/
lämminvesivaraaja,jossa lämmön keruu tapahtuu höyrystin- tai liuospatterin
avulla rakennuksesta ulos vietävästä ilmasta ja lämpö luovutetaan
lauhdutinpatterin avulla tyypeistä riippuen rakennuksen
käyttöveden lämmittämiseen varaajaan, lämmitysverkoston veteen tai tuloilmaan.
Laite mahdollistaa myös kesällä rakennuksen jäähdytyksen.
Ilmalämmöllä ekologista ja taloudellista lämpöä kotiisi.